TULE- eli tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia koostuu kuntoutujan toimintakyvyn arvioinnista, kokonaisvaltaisesta fysioterapeuttisesta tutkimisesta, manuaalisesta terapiasta, omatoimisen harjoittelun ohjaamisesta ja neuvonnasta.

Tavoitteena on toimintakyvyn ongelmien sekä toimintahäiriöiden korjaantuminen ja ennaltaehkäisy.

Fysioterapia perustuu tarkkaan ongelmien syiden selvittämiseen ja kliiniseen päättelyyn.

Terapiamuotoina käytetään erilaisia manuaalisia tekniikoita, fysikaalisia hoitoja, terapeuttista harjoittelua ja kivun hoitoja. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Terapian suunnittelu ja toteutus tapahtuu aina yhdessä kuntoutujan kanssa, hänen voimavarojaan tukien ja vahvistaen.

Asiantuntevat ja monipuolisesti koulutetut fysioterapeutit valitsevat sinulle parhaat mahdolliset hoitomuodot tarpeittesi mukaisesti. Kokemuksemme ja ammattitaitomme, sekä jatkuva koulutus takaavat fysioterapian korkean laadun.