Geriatrinen fysioterapia on yksilöllinen kuntoutusmuoto ikäihmisille.

Geriatriseen fysioterapiaan kuuluu olennaisesti yhteistyö kuntoutujan, omaisten ja muun lähipiirin (hoivahenkilökunnan) kanssa.

Fysioterapian tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti ikääntyneen toimintakykyä, jotta selviytyminen päivittäisistä toiminnoista helpottuu ja elämänlaatu kohenee.