Fysioterapiaa Turun seudulla

Kuntoutuskopla tarjoaa laadukkaita fysioterapiapalveluja turkulaisille ja ympäristökuntien asiakkaille. Kuntoutuskopla koostuu fysioterapian ammattilaisista ja sen perustajana toimivat yrittäjät Minna Haapaniemi ja Marjukka Haapasalo.

Tarjoamme fysioterapiaa vastaanotolla ja kotikäynneillä sekä allasterapiana: neurologinen fysioterapia, tuki- ja liikuntaelinfysioterapia, lymfaterapia (Lympha Touch –klinikka), lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia, akupunktio sekä geriatrinen fysioterapia.

Neurologinen fysioterapia | Lue lisää..

Hermoston sairaus tai siihen kohdistuva trauma aiheuttaa korvautuvia tai pysyviä hermokudoksen vaurioita. Tämä vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti ja saattaa aiheuttaa sekä fyysisen että psyykkisen toimintakyvyn häiriöitä. Neurologisia oirekuvia ovat mm. selkäydinvammat, aivovammat, aivohalvaukset, MS, Parkinsonin tauti sekä CP- ja kehitysvammat. Neurologiset sairaudet tai traumat saattavat aiheuttaa mm. lihastoiminnan häiriöitä, liike-, puhe- ja hahmotushäiriöitä sekä persoonallisuuden ja tunne-elämän häiriöitä.

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on auttaa sairastunutta tai vammautunutta henkilöä saavuttamaan paras mahdollinen fyysisen toimintakyvyn taso. Näin tuetaan selviytymistä kotona ja kodin ulkopuolisessa ympäristössä.

Neurologiset oireet ovat usein pitkäaikaisia tai pysyviä, minkä vuoksi terapiasuhteet voivat olla pitkäkestoisiakin. Olemme lähelläsi tukemassa ja löytämässä yhdessä kanssasi keinoja oman elämäsi hallintaan.

Lymfaterapia | Lue lisää..

Lymfaterapia on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä johtuvia turvotuksia ja nestekierron häiriöitä.

Lymfaterapialla tehostetaan imusuoniston toimintaa. Imusuonisto on verenkierron kanssa rinnakkainen kuljetusjärjestelmä. Sen tärkein tehtävä on poistaa kudoksiin kertyvä ylimääräinen neste.

Tehokas turvotuksen poisto edellyttää myös kompressiota, joka toteutetaan sidoksin sekä kompressiosukin tai – hihoin.

Hoitolaitos toimii myös sertifioituna LymphaTouch® -klinikkana. LymphaTouch® -hoitomenetelmä on kehitetty erityisesti erilaisten nestekierron häiriöiden sekä fibroosin ja arpien hoitoon. Sitä voidaan käyttää myös lihashuoltoon ja erilaisten urheiluperäisten vammojen hoitoon.

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia | Lue lisää..

Onko sinulla selän, niskan, olkapään tai vaikkapa varpaiden kipuja ja toiminnan haittaa?

TULE- eli tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien fysioterapia perustuu kuntoutujan fyysisen toimintakyvyn arviointiin, lihas-, nivel-, sidekudos- ja hermorakenteiden tutkimiseen sekä terapiaan. Tavoitteena on toimintakyvyn ongelmien sekä toimintahäiriöiden korjaantuminen ja ennaltaehkäisy.

Fysioterapia perustuu tarkkaan ongelmien syiden selvittämiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. erilaisia manuaalisia tekniikoita, fysikaalisia hoitoja ja kivun hoitoja sekä terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Terapian suunnittelu ja toteutus tapahtuu aina yhdessä kuntoutujan kanssa, hänen voimavarojaan tukien ja vahvistaen.

Asiantuntevat ja monipuolisesti koulutetut fysioterapeutit valitsevat sinulle parhaat mahdolliset hoitomuodot tarpeittesi mukaisesti. Kokemuksemme ja ammattitaitomme, sekä jatkuva koulutus takaavat fysioterapian korkean laadun.

Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia | Lue lisää..

Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapian tavoitteena on hoitaa ja ennaltaehkäistä erilaisia lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöitä. Häiriöt voivat olla esim. virtsan ja ulosteen tahatonta karkailua, tiheää virtsaamistarvetta (yliaktiivinen virtsarakko), synnytysvauriot (tunnottomuus, emättimen väljyys), lantionpohjan kiputilat / yhdyntäkivut, kohdun-, virtsarakon-, tai peräsuolen laskeumat, eturauhasvaivat ja ummetus. Tahaton virtsankarkailu voi olla jokapäiväistä elämää haittaava ongelma. Myös miehet voivat kärsiä virtsankarkailusta sekä lantion alueen kiputiloista. Lantionpohjan lihasten harjoittelu edellä mainituissa toimintahäiriöissä on useimmiten ensisijainen hoito.

Fysioterapian toteuttaa lantionpohjan toimintahäiriöihin perehtynyt fysioterapeutti. Biopalaute helpottaa lihasten löytämistä ja harjoittelua. Harjoittelun avulla kuntoutuja oppii nopeasti ja täsmällisesti tunnistamaan, mitkä lihakset toimivat. Biopalaute-laite antaa harjoitteesta näkö- ja kuulopalautteen. Tarvittaessa voidaan käyttää kivutonta sähköhoitoa lihasten aktivoimiseen ja kivun hoitoon sekä rentoutumiseen.

Akupunktiohoito / -terapia | Lue lisää..

Akupunktiohoitoa antavat Suomessa siihen koulutetut lääkärit ja fysioterapeutit. Sen avulla yleisimmin hoidetut oireet ovat lihasjännitykset ja siihen liittyvät kivut, nivelkivut, päänsärky tai migreeni ja tinnitus (korvien soiminen). Akupunktiota voi kokeilla hyvin moneen oireyhtymään ja oirekuvaan, kun hoidon antajana toimii koulutettu akupunktioterapian antaja. Hoidolla on harvoin sivuvaikutuksia. Akupunktiota ei kuitenkaan käytetä systeemisairauksien, kuten syövän oireiden hoitoon. 

www.akupunktuuriyhdistys.net/index.php/akupunktio

Geriatrinen fysioterapia | Lue lisää..

Geriatrinen fysioterapia on yksilöllinen kuntoutusmuoto ikääntyneille, muistisairaille ja veteraaneille. Fysioterapiaan kuuluu olennaisesti yhteistyö kuntoutujan, omaisten ja muun lähipiirin (hoivahenkilökunta) kanssa.

Tarkoituksena on edistää ja tukea ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua fysioterapian keinoin. Tavoitteena on tukea ikääntyneen selviytymistä päivittäisestä elämästä.